Managementinformatie en bezettingsgraad analyseren

Optimaal gebruik van werkruimtes kan alleen bij voldoende kennis van het gebruik en de mogelijkheid om wijzigingen eenvoudig door te voeren. Om gebruik te maken van deze module is specifieke authentificatie vereist, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen toegang tot de managementinformatie en toegang tot de beheerfuncties. FlexWhere genereert statistieken met waardevolle managementinformatie over het gebruik van werkplekken en de reservering van vergaderruimtes. Ook kan de daadwerkelijke bezetting van vergaderruimtes gemonitord worden met sensoren. Binnen deze module kunnen wijzigingen in werkruimtes zelfstandig doorgevoerd worden.

Via een touchscreen een vrije vergaderruimte reserveren

Vanaf je desktop nieuwe flexwerkplekken toevoegen

via je tablet grafieken inzien met de bezettingsgraad van werkplekken, vergaderruimtes, verdiepingen en kantoorgebouwen

Via een smartphone een beschikbare werkplek vinden

  • Actuele en historische bezettingsinformatie
  • Op gebouw-, ruimte- en werkplekniveau
  • Met niet op persoon herleidbare gegevens
  • Toegang tot exporten en rapportages
  • Voeg toe, verplaats of verwijder werkplekken
  • Leg informatie vast over werkplekken en apparatuur
  • Zoek informatie over werkplekken en apparatuur
  • Specifieke authentificatie vereist

1. Bezettingsgraad meten en analyseren

Welke werkplekken worden veel gebruikt? Welke verdiepingen worden op welke tijdsstippen weinig gebruikt? Hoe vaak zijn er no-shows bij reserveringen van vergaderruimtes? FlexWhere geeft je inzicht in de werkplekbezetting en de daadwerkelijke bezetting van vergaderruimtes, waarbij de gebruikte gegevens niet op persoon herleidbaar zijn. De gewenste informatie kan achterhaald worden door te selecteren op periode en het gewenste gebouw, de verdieping, vergaderruimte of werkplek. Hiervan kunnen exporten en rapporten gemaakt worden.

Bezettingsgraadmeting per verdieping en per dag analyseren
Een heatmap van de bezettingsgraad van werkplekken en werkruimtes

2. Werkplekken beheren

In FlexWhere kunnen werkplekken eenvoudig worden toegevoegd, verplaatst of verwijderd. Erg handig bij de herindeling van werkruimtes. De bestemming van een werkruimte kan daardoor eenvoudig aangepast worden, wanneer er huisvestingsbeslissingen genomen worden naar aanleiding van de verkregen managementinformatie. De beheerder kan zelf via een SVG editor wijzigingen doorvoeren.

Op basis van een analyse het aantal werkplekken beheren en huisvestingsbeslissingen nemen

“Wij bieden inzicht bij het maken van gedragen keuzes”